Трактористи ТВК

Трактористи ТВК

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Минисерство на земеделието и храните и КТИ

Необходими документи за записване в курс за курс Твк:

  • курсиста да има навършени 18г.;
  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • копие от шофьорска книжка
  • медицинско свидетелство за Твк;
  • снимки паспортен формат - 1 бр и 1 бр. на магнитен носител (CD);
  • заявление по образец;
  • декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма.

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните.

 

© 2020 Академика ЕООД Всички права запазени!