Предлагани професии

Предлагани професии

Предлагани професии и специалности:

1. Професия „ Продавач – консултант”, код 341020,
1.1. Специалност „Продавач – консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия „Оперативен счетоводител”, код 344010,
2.1. Специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440101, трета степен на професионална квалификация.
3. Професия „Оператор на компютър, код 345100,
3.1. Специалност „Текстообработване, код 3451001, първа степен на професионална квалификация.
4. Професия „Офис – секретар”, код 346020,
4.1. Специалност „Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия „Икономист – информатик, код 482010,
5.1. Специалност „Икономическа информатика”, код 4820101, трета степен на професионална квалификация.
6. Професия „Електромонтьор, код 522020,
6.1. Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220209, втора степен на професионална квалификация;
6.2. Специалност „Електрически инсталации”, код 5220210, втора степен на професионална квалификация;
6.3. Специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211, втора степен на професионална квалификация.
7. Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
7.1. Специалност „Хладилна техника”, код 5220405, втора степен на професионална квалификация;
7.2. Специалност „Климатична и вентилационна техника”, код 5220407, втора степен на професионална квалификация.
8. Професия „Монтьор на транспортна техника”, код 525020,
8.1. Специалност „Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация;
8.2. Специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060,
9.1. Специалност „Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация;
9.2. Специалност „Подемно - транспортна техника с електрозадвижване, код 5250602, втора степен на професионална квалификация.
10. Професия „Работник по транспорта техника”, код 525120,
10.1. Специалност „Автобояджийство”, код 5251201, първа степен на професионална квалификация.
11. Професия „ Хлебар – сладкар”, код 541030,
11.1. Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, втора степен на професионална квалификация;
11.2. Специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, втора степен на професионална квалификация.
12. Професия „Оператор в производство на облекло, код 542050
12.1. Специалност „Производство на облекло от текстил”, код 5420501, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия „Шивач, код 542110,
13.1. Специалност „Шивачество, код 5421101, първа степен на професионална квалификация.
14. Професия “Строител”, код 582030,
14.1. Специалност ”Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация;
14.2. Специалност ”Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация;
14.3. Специалност ”Зидария”, код 5820304, втора степен на професионална квалификация;
14.4. Специалност ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация;
14.5. Специалност ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация;
14.6. Специалност ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация;
14.7. Специалност ”Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация;
14.8. Специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация;
14.9. Специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311, втора степен на професионална квалификация;
14.10. Специалност ”Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация.
15. Професия „Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080,
15.1. Специалност „Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация.
16. Професия „Озеленител”, код 622020,
16.1. Специалност „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация.
17. Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020,
17.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация;
17.2. Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.
18. Професия „Готвач”, код 811070,
18.1. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация.
19. Професията „Сервитьор – барман”, код 811080,
19.1. Специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация.
20. Професия „Фризьор”, код 815010,
20.1. Специалност „Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация.

© 2020 Академика ЕООД Всички права запазени!