Категории

Категории

Категория B - автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8. Kъм тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;

допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата;

максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото;

Минималната възраст за започване на курс за обучение за водач на МПС  от кат.В е 18г. или три месеца преди навършване на определените години.

Категория С - автомобили, различни от тези от категория D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг;

към тях може да се прикачва ремарке с допустима;

максимална маса не повече от 750 кг;

Минималната възраст за започване на курс за обучение за водач на МПС  от кат.В е 18г.

Категория С+Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

Минималната възраст за започване на курс за обучение за водач на МПС  от кат.В е 21г.и стаж от придобиване на категория С – 1 година.

Категория D - автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;

към тази категория се приравняват и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към съчленен автобус е забранено;

Минималната възраст за започване на курс за обучение за водач на МПС  от кат.В е 21г. и стаж от придобиване на категория С – 2 години.

Категория B+Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато:

      а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг;

      б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Кандидата за обучение трябва да притежава категория В.

 

Категория М - мотопеди;

Минималната възраст за започване на курс за обучение за водач на МПС  от кат.М е 16г.

Категория А - мотоциклети;

Минималната възраст за започване на курс за обучение за водач на МПС  от кат.А е 18г.

Курс за професионална компетентност по Наредба 41 за придобиване на карта за квалификация на водача за пътници и товари.

В България това обучение се регламентира с разпоредбите на Наредба№41-за условията и реда за провеждане на обучение на водачите  на автомобили за превоз на пътници и  товари и за условията и  реда за провеждане на изпитите за придобиване  на начална квалификация.

Карта за квалификация на водача.

След преминато обучение(за първоначална квалификация или периодично обучение)и успешно положен изпит на водачите на превозни средства се издава карта за квалификация на водача.

Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории С1,С1+Е,С,С+Е,D,когато с тези превозни се извършват обществени превози или превози за собствена сметка,трябва да притежават карта за квалификация  на водача.

© 2020 Академика ЕООД Всички права запазени!