Комбайнери ТВК 3

Комбайнери ТВК 3

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ съгласувана с Минисерство на земеделието и храните и КТИ

Необходими документи за записване в курс за категория ТВК-З - даваща право за самостоятелна работа със самоходна специализирана и специална земеделска техника.

  • курсиста да има навършени 18г.;
  • копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • копие от шофьорска книжка;
  • медицинско свидетелство за Твк-З;
  • снимки паспортен формат - 1 бр и 1 бр. на магнитен носител (CD);
  • заявление по образец;
  • декларация за защита на личните данни;

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите до изпълняване на учебната програма. 

Завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по образец от Министерство на земеделието и храните.

© 2020 Академика ЕООД Всички права запазени!