Пътно строителни машини

Пътно строителни машини

Курсове за машинист на ПСМ, багерист, фадромист, машинист на челен товарачи


Завършилите курса за машинист на пътно строителни машини получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа.


Необходими документи за записване в курс ПСМ:

1. копие от диплом за завършено образование (средно, основно , висше);

2. копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );

3. копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;

4. снимки паспортен формат -  2 бр.;

5. заявление по образец.

фадрома


Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите.

Място напровеждане на курс за ПСМ :

1. в офиса на учебният център и на теритирията на тренировачната ни база;

2. на територията на фирмата възложител;

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.
При необходимост издаване на  фактура за банково или касово плащане .

Лицензия № 200912719

Издадена на Център за професионално обучение към Академика ЕООД на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.).

 

© 2020 Академика ЕООД Всички права запазени!